CONGREGATIO JESU SLOVENSKÁ PROVINCIA

Výrobňa hostií

V roku 1920 zakúpenie 2 strojov na pečenie hostii, pečenie hostií pre prešovskú farnosť.

24. mája 1930 sestry ponúkli hostie kňazom košickej diecézy, ktoré by zodpovedali cirkevným predpisom. Biskup Jozef Čársky (1925 – 1962) tejto prosbe vyhovel a zverejnil oznam (po latinsky) v obežníku pre kňazov: „Inštitút Anglických panien Sancta Maria v Prešove na svoje vlastné náklady si zabezpečil elektrický stroj na prípravu hostií pre sv. omše a sväté prijímanie a pri tejto príležitosti sa ponúka možnosť pre kňazov z diecézy získavať hostie, ktoré zodpovedajú cirkevným predpisom. Teda vyzývam klérus, aby si zabezpečovali hostie v tomto Inštitúte. Adresa: Ústav Sancta Maria, Prešov.

Od 1. augusta 1950 bola štátnou mocou prevedená pod Slovenské chrámové družstvo – Bratislava, potom ju prevzalo České chrámové družstvo – Praha, neskôr premenované na Českú chrámovú službu – Praha. V roku 1956 Výrobňu hostií prevzal Spolok sv. Vojtecha (SSV).

Od 1. januára 1991 prevzala Výrobňu hostií Ústredná charita na Slovensku (ÚCHS), ktorá neskôr zmenila svoj názov na Slovenskú katolícku charitu (SKCH). Dňa 16. marca 1999 Konferencia biskupov Slovenska (KBS) rozhodla vrátiť Výrobňu hostií sestrám Inštitútu Preblahoslavenej Panny Márie.
Výrobňa hostiíí od svojho vzniku bola na týchto miestach:

  • 1921 - 1950 Prešov
  • 1950 - 1952 Spišská Sobota
  • 1952 – 1960 Ivanka pri Nitre
  • 1960 – 1999 Báč
  • 1999 – 2006 Zborov
  • od januára 2007 Prešov 

Podrobná história