CONGREGATIO JESU SLOVENSKÁ PROVINCIA

Výrobňa hostií

Cesto sa pripravuje vo veľkom kotle. Pre zachovanie liturgických predpisov, sa na prípravu cesta používa len pšeničná múka a čistá voda.
Podľa typu hostií vyrábame tenké a hrubé hostie. Rozdiel medzi tenkými a hrubými hostiami je len v hrúbke upečeného plátu. Ďalším kritériom rozdelenia je veľkosť hostií - veľké (kňazské) a malé hostie z obidvoch typov. Netradičnú veľkosť majú primičné hostie (Ø 13 cm), ktoré sa vykrajujú iba z hrubých plátov.

Pečenie tenkých hostií na ručných strojoch je náročné, ale zaujímavé. Cesto sa naleje na horúcu spodnú platňu a pritlačí hornou platňou. Stroj sa rýchlo uzavrie. Tlak platní cesto rovnomerne roztlačí po celom obvode stroja. Voda z cesta sa pri vysokej teplote odparí a vytlačí nadbytočné cesto. Po krátkom čase špeciálnym nožom očistíme vytlačené cesto a vyberieme upečený plát, ktorý použijeme na vykrojenie malých alebo kňazských hostií. Vrchná platňa stroja má vygravírovaný vzor (rôzne liturgické znaky), ktorý sa pri pečení vtláča do upečeného plátu.
Tenké hostie pečieme aj na automate. Po obvode stroja je šesť platní, ktoré obsluhuje jedna pracovníčka. Cesto si stroj už nalieva sám v pravidelných intervaloch na každú platňu postupne. Celý proces pečenia trvá po dobu otočenia stroja. Stroj aj sám očistí nadbytočné cesto.

Hrubé hostie sa pečú iba na automate, ktorý má 12 platní. Cesto sa dávkuje na platňu pomocou piestu z veľkého kotla. Každá platňa má svoj vlastný termostat. Upečené štvorcové pláty sa očistia od nadbytočného cesta a ukladajú po jednom do pripravených košíkov. Všetky upečené pláty (tenké aj hrubé) sa musia pred krájaním navlhčiť teplou parou v špeciálnej miestnosti. Vďaka pare zmäknú a pri krájaní sa nelámu.

Tenké malé hostie sa krájajú na tzv. fotobunke, ktorá z jedného navlhčeného plátu vykrojí naraz 55 malých hostií. Na stroji je upevnené počítadlo a počíta počet vykrojených plátov. Pripravené tabuľky vždy prezradia koľko plátov je potrebných na to-ktoré číslo. (napr. na 5000 hostií je potrebných 91 plátov).

Do drevenej formy na vykrajovanie malých hrubých hostií vložíme 53 plátov a naraz vykrojíme 2400 malých hostií. Tieto hostie sa po krájaní preberajú, aby sa vytriedili nekvalitné kúsky.

Podobne ako malé hrubé hostie, vykrajujeme aj primičné hostie. Vtedy sa na krájači urobí jedna zmena - nôž na vykrajovanie s malým priemerom, vymeníme za väčší.

Kňazské hostie sa vykrajujú po jednej presne podľa vzoru vytlačeného na upečenom pláte.

Nakrájané košíky s hostiami sa prinesú do baliarne a zosypú do pripravených krabíc podľa objednávok. Na malé hostie sa rozložia kňazské resp. primičné hostie. Veľkosť krabíc je rôzna podľa počtu hostií.

Hotové „balíky“ posielame poštou po celom Slovenku. Prípadne si ich odberatelia môžu vyzdvihnúť osobne v našej Výrobni hostii v Prešove.

Liturgické predpisy pre prípravu hostií