CONGREGATIO JESU SLOVENSKÁ PROVINCIA

Výrobňa hostií

Kódex kanonického práva CIC

Kán. 924

§ 1. Najsvätejšia eucharistická obeta sa musí prinášať z chleba a vína, do ktorého treba primiešať trocha vody.

§ 2. Chlieb musí byť čisto pšeničný a nedávno upečený, tak aby nebolo nijaké nebezpečenstvo pokazenia.


Inštrukcia REDEMPTIONIS SACRAMENTIM, Sviatosť vykúpenia.

Usmernenie na čo dbať a čomu sa vyhýbať vo vzťahu k najsvätejšej Eucharistii

48. Chlieb, ktorý sa používa na slávenie najsvätejšej eucharistickej obety, musí byť nekvasený, iba pšeničný a čerstvo pripravený, aby nehrozilo nijaké nebezpečenstvo pokazenia. Z toho vyplýva, že chlieb zhotovený z inej matérie, hoc z obilnej, alebo taký do ktorého boli primiešané iné látky ako pšenica v takom množstve, že sa podľa spoločného hodnotenia nemôže nazvať pšeničným, nie je platnou matériou na slávenie eucharistickej obety a eucharistickej sviatosti. Je vážnou svojvoľnosťou pri príprave chleba pridávať iné substancie, ako sú ovocie, cukor alebo med. Je zjavné, že hostie majú vyrábať iba tí, ktorí vynikajú nielen čestnosťou, ale sú aj skúsení a majú nato vhodné nástroje.


Konferencia biskupov Slovenska (KBS) prináša na svojej internetovej stránke www.kbs.sk preklad nového obežníka biskupom o chlebe a víne na Eucharistiu, ktorý vydala Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí. Upozorňuje v ňom na používanie správnej matérie chleba a vína pri svätej omši. OBEŽNÍK je možné nájsť TU.

"Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí sa na základe poverenia Svätého Otca obracia na diecéznych biskupov (a im podľa práva rovných), aby im pripomenula, že predovšetkým im prináleží, aby dbali o potrebnú dôstojnosť, pokiaľ ide o slávenie Pánovej večere (porov. Lk 22, 8.13). Biskupovi, ktorý je prvým vysluhovateľom Božích tajomstiev, ako aj moderátorom, podporovateľom a strážcom liturgického života v cirkvi, ktorá mu je zverená (porov. CIC, kán 835 § 1), prináleží bdieť na kvalitou chleba a vína, určených na Eucharistiu, a teda aj nad tými, ktorí ich pripravujú. S cieľom byť nápomocní, pripomíname už existujúce ustanovenia a navrhujeme niektoré praktické opatrenia," píše sa v obežníku.

Obežník podpísal 15. júna 2017 prefekt Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí kardinál Robert Sarah a sekretár Kongregácie arcibiskup Arthur Roche.