CONGREGATIO JESU SLOVENSKÁ PROVINCIA

Výrobňa hostií

OZNAM

Počas roka 2019 nebudeme z prevádzkových dôvodov

prijímať záujemcov o exkurziu vo výrobni hostií.

O zmene situácie Vás budeme priebežne informovať.

Ďakujeme za pochopenie a prosíme o modlitbu.