CONGREGATIO JESU SLOVENSKÁ PROVINCIA

Výrobňa hostií

Svätý pápež Pius X. – patrón Výrobne hostií

Výrobňa hostií je zasvätená svätému pápežovi Piovi X., ktorý bol počas procesu blahorečenia v roku 1951 deklarovaný ako „pápež Eucharistie“. Z tohto dôvodu si ho naša Výrobňa hostií zvolila za patróna a pomocníka pri eucharistickom apoštoláte.

Sochu Pia X. nám daroval Biskupský úrad v Nitre. Predtým sa nachádzala v kaplnke zosnulého biskupa Eduarda Nécseya. Sr. Jolana Jánošíková, vtedajšia ekonómka ÚCHS v Bratislave, sochu Pia X. osobne prevzala s generálnym riaditeľom Elemírom Filom, ktorý bol do nástupu funkcie v Charite, generálnym vikárom Biskupského úradu v Nitre. Bolo to na konci 60-tych rokov 20. storočia. Odvtedy socha Pia X. putuje s nami všade, kde sa Výrobňa hostií doteraz nachádzala.

Stručný životopis sv. Pia X.

Pius X

Pápež Pius X., vlastným menom Jozef Melichar Sarto, sa narodil 2. júna 1835 v malej dedinke Riese, v provincii Treviso, na severovýchode Talianska. Pochádzal z početnej rodiny. Jeho otec bol obecný poštár a mama krajčírka. Malý Jozef už od malička vynikal múdrosťou a výnimočnou inteligenciou. Ako desaťročný nastúpil do gymnázia v Castelfrancu Veneto. Po skončení štúdia v seminári v Padove bol 18.8.1858 vysvätený na kňaza. Jeho prvým pôsobiskom bolo Tombolo, neskôr Salzana. Bol nábožný, obetavý a vyhľadávaný kazateľ. Na jar v roku 1875 ho biskup vymenoval za kanonika a spirituála v kňazskom seminári v Trevise. V septembri v roku 1884 ho pápež Lev XIII. vymenoval za biskupa v Mantove. Snažil sa vyhnúť tomuto povýšeniu, ale pápež potvrdil jeho menovanie. V júni v r. 1893 bol vymenovaný za kardinála a benátskeho patriarchu. Žil chudobne; všetko čo mal a mohol, rozdal chudobným, čím si niekedy zapríčinil dlhy.

Lev XIII. umrel 20.7.1903 a na Petrov stolec kardináli 1.8.1903 zvolili Jozefa Sarta. Zvolil si meno Pius X. Heslom jeho pontifikátu bolo: Instaurare omnia in ChristoVšetko obnoviť v Kristovi. Za jeho pontifikátu sa dokončila reforma, ktorú začal Tridentský koncil. V roku 1904 ustanovil komisiu na vypracovanie nového Kódexu kánonického práva. Zaviedol možnosť častého svätého prijímania a prijímanie Eucharistie u detí. Ostro vystupoval proti modernizmu. V posledných mesiacoch života ťažila Pia X. predtucha I. svetovej vojny a celosvetového duchovného rozvratu, čo mu nepridávalo na zdraví.

Pius X. zomrel 20. 8. 1914. Beatifikačný proces sa začal v roku 1923. V roku 1944 bola jeho truhla exhumovaná a vystavená v kaplnke sv. Kríža v Bazilike sv. Petra. Pri kánonickom skúmaní objavili telo v zachovalom stave, napriek tomu, že ležalo 30 rokov pochované a nezabalzamované. Pápež Pius XII. dňa 3.6.1951 pred zástupom veriacich vyhlásil Pia X. za blahoslaveného. Počas procesu bol deklarovaný ako „pápež Eucharistie“. O tri roky neskôr, 29.5.1954 bol vyhlásený za svätého.