CONGREGATIO JESU SLOVENSKÁ PROVINCIA

Výrobňa hostií

V prípade, že máte celoročnú objednávku na hostie a nezašlete ani nezrušíte objednávku na nasledujúci rok, budeme Vám zásielky posielať podľa počtu hostii odoslaných v predchádzajúcom roku.

 Pre skvalitnenie našich služieb pre Vás, prosíme, aby ste v tlačive "Objednávka na rok" označili a doplnili:

  • typ hostií (TE = tenké, AU = hrubé)
  • spôsob úhrady faktúr, pri úhrade faktúry cez banku, prosíme uviesť aktuálne číslo účtu, z ktorého budete faktúru uhrádzať
  • spôsob doručovania balíkov, pri zasielaní „balíkov na poštu“ žiada Slovenská pošta mobilné telefónne číslo, na ktoré vám zašle SMS o doručení balíka na poštu
  • záujem/nezáujem o zasielanie balíkov s označením KREHKÉ, poplatok za službu KREHKÉ je od 1.1.2015 2,- €, táto suma Vám bude pripočítaná k poštovnému
  • aktuálne telefónne číslo, prípadne spresnili adresu
  • IČO, DIČ, IČ DPH (ak ste platcami DPH)

Odberateľov, ktorí si hostie preberajú osobne vo výrobni, prosíme, aby tak robili v danom mesiaci, kedy majú hostie objednané. Ak hostie neprevezmete do konca mesiaca, budú Vám zaslané poštou.


Ďakujeme za podporu nášho eucharistického apoštolátu. Ako vďaku z našej strany pridávame každodenné modlitby za kňazov i veriacich. Aj takto môžeme spoločne vytvárať priestor pre šírenie Božieho kráľovstva.

Od roku 2012 s faktúrou nezasielame poštové poukážky. V prípade že nemáte možnosť uhradiť faktúru prevodom cez banku, môžete si vypísať poštový poukaz „U“ na pošte, prípadne poštovú poukážku vyžiadať telefonicky

  • Pri úhrade faktúr bankovým prevodom prosím účet IBAN SK05 7500 0000 0040 1801 1750.
  • Pri úhrade faktúr poštovou poukážkou prosím požívajte účet IBAN SK20 7500 0000 0003 8319 7313.

 Ceny poštovného a balného