CONGREGATIO JESU SLOVENSKÁ PROVINCIA

Výrobňa hostií

 

                                                         

                                                  

OZNAM

 

Z pandemických dôvodov neprijímame exkurzie do odvolania.

Ďakujeme za pochopenie a prosíme o modlitbu.

 

Kolektív Výrobne hostií